Pünkösd után 5. vasárnap

A görögkatolikus liturgiában, a dicséreti énekek után, a pap az evangéliumos könyvvel körmenetet tart az oltár körül, kimegy a külső szentélybe, s a képállvány, azaz ikonosztázion királyi ajtaja előtt megállva mondja: Bölcsesség igazhívők! Ez a szimbolikus cselekedet, a tanító Krisztust jeleníti meg, aki körbe járta a városok, falvak lakóit és hirdette az evangéliumot. Hogy Jézus ilyen vándortanító volt, a mai evangélium is alátámasztja. Tanítványaival áthajózott a Genezáreti tavon és Dekapolisz, azaz Tízváros vidékén, Gadarában kötött ki. A Jordán keleti partján fekvő, valamikor Júdeához tartozó hellén városok egyike. Olvashatjuk, hogy Kr.e.63-ban, Szíria római helytartójának uralma alá került Dekapolisz, hogy megakadályozzák a zsidó befolyásoltságot, s hogy megőrizzék és erősítsék a hellén szellemiséget. Nézzük, mi is történt ebben a Gadarában! Mt. 8.28-9.1

Három gondolat támadt bennem:

A láthatatlan gonoszság hiába rejtőzködik, tettei mutatják jelenlétét. A veszélyes emberek jelei a gonosznak. Rettegésben, félelemben tartják a temetői látogatókat, az úton haladókat. Ma is igaz ez. Az önkéntes merénylők, akik ártatlan embereket, fiatalokat gyilkolnak meg, rettegésben tartják a világot. Ez nem Istentől való. Ő nem kéri soha azt, hogy valaki öngyilkos legyen, mert az élet elleni bűn. Isten nem biztat gyilkosságra, mert Ő az élet megadója, s nem a kioltója. Az élet elleni sötét gondolatok, tettek, csak a Sátántól erednek, s akik végrehajtják, nem Allahot, hanem a Sátán szolgálják.

Második gondolat: A gonosz lelkek azt kérdezik Jézustól, miért gyötri őket idő előtt? Vagyis ezek az Istentől elfordult bukott angyalok tisztában vannak azzal, hogy hatalmuk nem állhat fenn örökké. Az evangéliumban csodálkozunk azon, hogy Jézus ahelyett, hogy megsemmisítené őket, engedi, hogy a sertésekbe menjenek, s újabb kárt tegyenek. A világban is engedi Isten a gonoszságot, mert még nem jött el a leszámolás ideje. A konkolyról és a búzáról szóló történetben, a tanítványok ki akarják szedni a gyomot, de Jézus nem engedi, nehogy megsérüljön a búza is. Eljön az aratás, akkor a konkoly tűzre vettetik, a búza pedig a magtárakba. Miként az arany, az olvasztókemencében válik el a salaktól, úgy az igaz élet is, a megpróbáltatásokban, a gonosztól kísértetve válik nyilván valóvá. Krisztus második eljövetele az igazság napja lesz: az igazak Istennel élik örök életüket, a gonoszok és szolgáik Isten nélkül az örök kárhozatot.

Harmadik gondolat: A gadaraiak kérték Jézust, hogy hagyja el városukat. Vajon miért? Amint említettem, görög műveltségű város volt Gadara, talán nem akarta a zsidó vallásos hit elterjedését. Vagy talán az anyagi kár sokkolta. Igaz, meggyógyult két ember, de odaveszett egy egész sertésnyáj. Mi lesz még itt, ha ez az ember tovább marad? Valójában a miértre az igazi magyarázatot nem tudom, de nem Jézusban van a hiba. Ha az ember Isten mellett, Isten közelében nem érzi jól magát, annak nem Isten az oka, hanem maga az ember. Kérdezzük meg magunktól: Mi hogy vagyunk az Istennel?