Képviselő testület,
Egyháztanács

A közösség képviselőtestületének tagjai a helyi hívők közül kerülnek ki. Feladatuk, hogy az aktuális parókust segítségükkel, meglátásaikkal támogassák. Szakmai (pénzügyi, építésügyi, jogi, stb.) jártasságaikkal, helyi kapcsolatrendszerükkel járulnak hozzá, hogy a közösség KÖZÖS tevékenységei gördülékenyen, a mindennapokkal összeegyeztethetően valósuljanak meg.

Lelkivezetőnk

szolnoki parókus

Szkiba Tibor

parókus

A szolnoki egyházközség papja
2011 óta

Elérhetősége

Tisztviselőink

Csicsek ildikó

alelnök

Orosz Sándor

gondnok

Tatár Pálné

pénztáros

Fejesné
Dr. Kiss Zsuzsanna

jegyző

Tagok

Káplán

Boros András

káplán

Jakab Christian

diakónus

Urbán Ariel

diakónus

Orosz Sándorné

tag

Hicsó György

tag

Rézműves Béla

tag

Szkiba Tiborné

tag

Orosz Sándorné

jegyző