A Szolnoki Görögkatolikus Parókia,

az „Egyházi közösségi célú programok támogatása” pályázat meghirdetésekor,

négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ennek köszönhetően, 24 gyerek vehetett részt a „Görög sziget” nyári táborban.

Lilafüredi kirándulócsoport
Lilafüredi kirándulócsoport

Az első napi Lillafüredi kirándulás után, a hívatások nyomában jártunk.

 

 

 

 

 

Kézművesfoglalkozás a filagóriában
Kézművesfoglalkozás a filagóriában

Az imádság, a meghívott vendégek előadásait minden nap kézműves foglalkozás követte, ebéd után pedig hol vadaspark, hol strand, vagy éppen udvari játék zárta a napot.

 

Köszönet a támogatásért!

 

Pályázati azonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00280

Program címe: Mentálhigiénés közösségfejlesztő program

A támogatás összege 100% vissza nem térítendő támogatás.

Időpont: 2017. november 1.-2020. október 31.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány és Görög Katolikus Parókia

Célkitűzés: Projektünk célja, az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása és a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Az előítéletesség és/vagy a hátrányos megkülönböztetés mérséklése, a társadalmi és közösségi szerepvállalás (önkéntesség, karitatív munka) ösztönzése, az identitás megőrzése. 

A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatását logikai összefüggésekben lehet bemutatni. Az egyes beavatkozások teljes mértékben kapcsolódnak egymáshoz, segítik az eredményesség elérését. A beavatkozások köre úgy lett meghatározva, hogy azok minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a feltárt problémákra, hiányosságokra, egyértelműen hozzájáruljanak a célkitűzések eléréséhez, a konzorcium kölcsönhatása pozitív eredményt mutasson. A célcsoport lelki egészségét nagymértékben javítja az összes projekt elem, amely a pályázatban széles skálát mutat. A tervezett program elemek egyértelműen hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához, a gazdasági területek jobb kihasználáshoz.

1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása – Érzékenyítő csoportos foglalkozások:

 1. Kutyaterápia óvodásoknak
 2. Hagyományőrző napok
 3. Szent Efrém férfikar fellépése 
 4. Fiatal házasok életvezetése
 5. Kirándulások

Célunk a programokkal arésztvevők zárkózottságának, elszigetelődésének csökkentése, önálló életvezetési képesség megerősítése, egészségfejlesztés. Kulturális értékek hozzáférésének biztosítása. A célcsoport önszerveződési képességének kialakítása. Szemléletformálás.

Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése

 1. Konfliktus kezelő tréning
 2. Várandósok csoportja
 3. Abortusz utáni gyásztanácsadás
 4. Intenzív konzultáció életvezetési problémák megoldására

Célunk a programokkal az egészséges családi kommunikációban való segítségnyújtás.

Menekültmisszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, érzékenyítés, mediáció:

Mentálhigiénés segítő beszélgetés

Célja a kliens a segítő közreműködésével értse meg saját érzéseit, lássa át élethelyzetét.

2. főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása

Közösségfejlesztés – közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre

Célja az önmagával, társaival, családjával és a természetes környezetével harmóniában élő, egészséges és felelősen cselekvő személyiség kialakítása.

Meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása:

A családi nap célja az együttlét örömének kifejezésre juttatása, a közösségi együvé tartozás megszilárdítása.

Mediáció:

Célja a családok megsegítése segítőbeszélgetéssel a lelki egészség védelme érdekében.

Közösségi tér kialakítása, működtetése:

Célja annak megtapasztalása, hogy a közösségnek az érdekérvényesítő képessége erős.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása

Célja elősegíteni a térségünkben élő gyermekek esélyegyenlőségének, életminőségének javulását.

Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása:

Célja a közösségnek az érdekérvényesítő képességének növelése.

Hátránykompenzációs tevékenységek

 1. Hátránykompenzációs nap Kunhegyesen és Tiszagyendán
 2. Versenyképes tudáshoz való juttatás szakmai nap Tiszagyendán
 3. Vissza a munkába felkészítő képzés és megtartó közösségépítés Tiszagyendán

Célja az „elmaradott térségből” érkező emberek érzékenyítése a versenyképesség irányában, a közösség mozgósításása.

3. főtevékenység: Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

Tanácsadás

Programunk során szeretnénk az idősek informatikai ismereteit is növelni.

Mediáció

Célja a konfliktusban érintett felek érzelmei, igényei, motivációi, és lehetőségei feltárásával, a szereplőket olyan helyzetbe hozni, hogy képesek legyenek egymással hatékony, produktív kommunikációra.

Tréning

Célja a női egészség lelki és fizikai fejlesztése

Esetmegbeszélés

Célunk a programban résztvevőket megmozgató folyamatok tudatosítása, nyílttá tétele, amely elakadást jelent a közösség életében.

Engedélyezett képzés

Célja a programban résztvevők önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek

1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése

Jelenlegi módszertanok összegyűjtése

Célja a hatékonyság növelése, a szervezeti működés fejlesztése, a személyes kompetenciák áttekintése, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.

Jó gyakorlatok terjesztése

Célja megismerni a különböző egyházak és szervezetek nyújtott szolgáltatásait, így fejleszteni szervezetenként a szolgáltatások színvonalát.

Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés

Célunk a hatékonyság növelése érdekében áttekinteni és rendszerezni a meglévő módszertanokat.

Disszemináció

A pályázati program és elért eredményeinek bemutatása.

A program alatt 6 kirándulást valósítunk meg: Gödöllő Kastély, Miskolc-Sajópálfala Görög katolikus templom, Máriapócs Szent Mihály Templom, Szeged Görögkatólikus Templom, Dóm, Zsinagóga, Füvészkert, Debrecen Görög Katólikus Székesegyház, Metropólia, Református Nagytemplom, Tímárház, Nyíregyháza Székesegyház, Vadaspark.