Küldetésünk

Az ősi, keletről gyökerező keresztény ember imádságainak, mindennapját átszövő lelkiségének, böjti fegyelmének, az egyházi, templomi szertartások gazdagságának bemutatása, a házasságról, családról, az Istennel való szoros kapcsolatáról való gyakorlati és elméleti kérdések átbeszélése.